Suomen                    

Akvaarioliitto ry

Suomen akvaarioliiton keskeisimmät jäsenyhdistyksille tarjolla olevat toimintamuodot ovat akvaariokalojen viljelykilpailun sekä esitelmöitsijärenkaan ylläpito. Lisäksi jäsenyhdistykset voivat lainata diasarjoja, jotka ovat tällä hetkellä päivityksen alla, ja lisäksi ne pyritään saamaan skannattua. Liitolta voi lainata myös FISU 2008 -tapahtumassa pidettyjen esitelmiä DVD-tallenteina. Liitto tarjoaa huutokauppasääntöjen mallipohjan, joka on jäsenseurojen vapaassa käytössä ja kukin seura saa muotoilla niitä omien tarpeidensa mukaan.

Viljelykilpailu

Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) viljelypaketti on liiton jäsenyhdistyksilleen tarjoama viljelytoimintaa tukeva palvelu. Viljelypaketin tarkoitus on kannustaa akvaarioharrastajia hankkimaan ja levittämään kalojen käyttäytymiseen liittyvää tietoa ja toisaalta toimia ohjenuorana kalojenpidon eettisten kysymysten äärellä. Viljelypaketista löytyy yleistä tietoa viljelystä, vaatimukset pronssi-, hopea- ja kultamerkkeihin sekä varsinaisen viljelykilpailun säännöt. Viljelytaulukosta löytyy useimpien kalalajien viljelymerkkitasot.

Onnistuneesta viljelystä täytetään viljelyraportti (ladattavissa alla) ja se palautetaan oman seuran viljelyvastaavalle

Viljelyraportti.doc
Viljelyraportti_näyttö.doc

Viljelyraportti.pdf

Yhdistyksen viljelyvastaava raportoi SAL:lle viljelysuorituksista yhteenvetoraportilla:

Yhteenvetoraportti.doc
Yhteenvetoraportti_näyttö.doc
Yhteenvetoraportti.pdf

Esitelmöitsijärengas

Suomen Akvaarioliitto ry ylläpitää esitelmöitsijärengasta, jonka tarkoitus on koota samaan pakettiin yhteystiedot sellaisista henkilöistä, joita yhdistykset voivat tilata esitelmöimään kokouksiinsa esitelmöitsijän ja tilaavan yhdistyksen keskinäisen sopimuksen mukaan. Esitelmöitsijärenkaan perustietolomakkeen voi imuroida ohesta:

Esitelmoitsijarengas_perustietolomake_naytto.doc
Esitelmoitsijarengas_perustietolomake.pdf

Yhdistykset voivat kopioida ja jakaa esitelmöitsijätoiminnasta kiinnostuneille jäsenilleen. SAL suosittelee, että yhdistykset ottaisivat yhteyttä suoraan sellaisiin jäseniinsä, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita em. toiminnasta. Täytetyt esitelmöitsijärenkaan perustietolomakkeet palautetaan ohjelmamateriaalivastaavalle sähköpostitse.

Esitelmöitsijärenkaassa mukana oleminen ei velvoita potentiaalisia esitelmöitsijöitä mihinkään. Esitelmöitsijärenkaan tarkoitus on jakaa tietoja eri akvaarioyhdistysten välillä, jolloin yhdistykset voivat ottaa yhteyttä sopiviin henkilöihin ja tiedustella näiden halua tulla pitämään esitelmiä yhdistyksen tilaisuuksiin. Esitelmöitsijä ja tilaava yhdistys sopivat tapauskohtaisesti matkakorvausten ja mahdollisten muiden kulujen maksamisesta.

Päivitetyt esitelmöitsijöiden tiedot on saatavissa sähköpostitse PDF-tiedostona ohjelmamateriaalivastaavalta.